Anterior s-a menţionat că în perioada 2-8 octombrie 2017 în Republica Moldova se desfăşoară Săptămîna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2017,  „ Hai în gaşca voluntarilor !”, ediţia a IX-a în scopul implementării acţiunii 23 obiectivul specific 1.2 din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.  1006 din 10.12.2014.

Reieşind din cele spuse, Consiliul raional Hînceşti, la data de 05.10.2017, în sala de şedinţe „Constantin Stere”  a organizat o întrunire cu voluntari, care au participat şi contribuit la buna desfăşurare a concertului consacrat jubileului de 80 ani ai compozitorului emerit al Republicii Moldova, Eugen DOGA, petrecut la data de 23 septembrie 2017 în locaţia cultural – turistică, Conacul „Manuc - Bey”.

La fel, s-au pus în dicuţie importanţa activităţii de voluntariat, oportunităţi de conlucrare pe viitor şi crearea, în comun cu alţi doritori de a activa în calitate de volutari , a unei organizatii sau grup activ de tineri voluntari din raionul Hînceşti.

La final, dna vicepreşedinte a raionului Hînceşti, dna Vera Patraşcu a înmînat tinerilor Certificate de voluntariat, le-a urat succese în continuare şi a exprimat speranţa şi certitudinea că tinerii voluntari în continuare vor fi alături de Consiliul raional Hînceşti, în calitate de voluntari, în organizarea şi altor activităţi şi/sau evenimente.

 

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com